Design Startup

Apache Log4j là gì? ghi log ra, vào file, console với Apache Log4j

Apache Log4j hay thường gọi là Log4j là một trình ghi log (thư viện/framework) được viết bằng ngôn ngữ Java.

Apache Log4j là một mã nguồn mở cung cấp bởi Apache.

Cách thành phần chính của Log4j:

  • loggers: Chịu trách nhiệm thu thập thông tin log
  • appenders: Chịu trách nhiệm ghi log tới các vị trí đã được cấu hình (file, console).
  • layouts: Chịu trách nhiệm định dạng (format) kết quả log
Apache Log4j là gì? ghi log ra, vào file, console với Apache Log4j

Các tính năng của Log4j

  • Thread safe
  • Tối ưu cho tốc độ
  • Hỗ trợ nhiều output (file + console)
  • Hỗ trợ internationalization
  • Được thiết kế để xử lý Java Exception khi start
  • Hỗ trợ nhiều level log: ALL, TRACE, INFO, WARNING, ERROR, FATAL

Author

admin